Pjesnikinja petkom: Nataša Govedić i Ana Brnardić

AB i NG PP

Na tribini Pjesnikinja petkom ovoga puta razgovaramo s pjesnikinjama Natašom Govedić i Anom Brnardić i o njihovoj poeziji te zadnjim zbirkama poezije. Iako, na prvo čitanje, poetike ovih pjesnikinja djeluju različito i u pristupu i u stilu, veže ih jedinstven odnos prema jeziku i tekstu kao živom tkivu koje se neprestano bori za sve moguće oblike slobode. Spona ove dvije pjesnikinje jest i koncept koji je fluidan u nastojanju da okupi tekstove u jednu zbirku poezije, ali ipak prisutan, u nekoj mjeri.  S pjesnikinjama ćemo razgovarati o pisanju poezije, slobodama ili zatočenosti unutar koncepata, borbom za slobodu unutar pjesama, različitim pristupima i stilovima prilaženja poeziji.

Gdje:  Booksa, Martićeva 14d, Zagreb
Kada: 21.10. u 18 h
Gošće: Nataša Govedić i Ana Brnardić
Moderira: Monika Herceg