Zbornik posvećen našem članu Stipi Grgasu

Zbornik posvećen našem članu Stipi Grgasu

22.1.2018.

Izašao je zbornik posvećen našem članu, uglednom znanstveniku, predstojniku katedre za amerikanistiku Odsjeka za anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Stipi Grgasu, pod naslovom "The Errant Labor of the Humanities: Festschrift Presented to Stipe Grgas" (ur. Sven Cvek, Borislav Knežević i Jelena Šesnić. Zagreb: FF press, 2017.).